wz

 

V priebehu projektu sa uskutočnili štyri pracovné stretnutia učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia boli orientované do štyroch oblastí odborného zamerania : ateliér maľba, kresba, fotografia a tvorba výtvarného objektu. Téma spoločnej tvorby skupín študentov boli volené tak, aby zachytil i najvýraznejší rys svojho miesta konania. Jednotlivé ateliéry pracovali na tieto zadané témy : Zakopané – Architektúra dreva, Žilina – Človek a príroda. Počas práce v jednotlivých ateliéroch prebiehali tiež sprievodné akcie, ako spoločná jazyková príprava poľského a slovenského jazyka a iné kultúrne a spoločenské aktivity.
Každé zo stretnutí boli ukončené spoločnou výstavou a vernisážou, na ktorej boli predstavené práce ďalším učiteľom, študentom a verejnosti. Súčasťou projektu bo l a tiež priebežná komunikácia pracovných tímov škôl na spoločne vytvorenej internetovej stránke ( http://www.doublevoices.wz.sk/ ) . Tiež sme vytvorili spoločný trojjazyčný slovníka (Anglicko - Poľsko - Slovenský) zameraného na odbornú terminológiu umenia ako aj základnú terminológiu. Slovník vznikal súčasne na stránke projektu ( http://www.doublevoices.wz.sk/slovnik.htm ) , ako aj na stránke partnera z Poľska ( http://zsp-kenar.pl/index.php/pl/dzialy/wspolpraca_z_zagranica/sownik_polsko-sowacki/ ) .Získané skúsenosti ako aj naviazané pracovné kontakty zostanú trvalým prínosom pre každého, kto sa na projekte podieľal. Všetky aktivity sú uverejnené na spoločnej stránke projektu, z ktorého bude vyrobené tiež propagačné DVD . ( http://www.doublevoices.wz.sk/ ) . Na stránke partnerskej školy ZSSP Zakopané sú jednotlivé stretnutia zachytené na stránkach školy :
1. ( http://zsp-kenar.pl/index.php/pl/dzialy/wspolpraca_z_zagranica/program_comenius_spotkanie_robocze_w_ilinie/  )
2. ( http://zsp-kenar.pl/index.php/pl/dzialy/wspolpraca_z_zagranica/program_comenius_wystawa_prac_uczniow_w_ilinie/  ,

3. ( http://zsp- kenar.pl/index.php/pl/dzialy/wspolpraca_z_zagranica/wizytacja_naszych_dokona_program_comenius/     )

4. ( http://zsp-kenar.pl/index.php/pl/dzialy/wspolpraca_z_zagranica/otwarcie_nowej_pracowni_reklamy_wizualnej/  ) a
5. ( http://zsp-kenar.pl/index.php/pl/dzialy/wspolpraca_z_zagranica/sownik_polsko-sowacki/  )

 

HOME