wz

 

Dňa 18.09.- 19.09.2017 sa konal  kick-off“ míting na SÚKROMNEJ STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLE Hálkova 2968/22, 010 01 v Žiline za účasti partnera projektu so SUPŠ z Jihlavy.

 

      Program stretnutia bol nasledovný :

 

Pondelok :

 

1.      Príchod zástupcov partnera okolo poludnia.

2.      Oboznámenie sa so školou a mestom

3.   Ubytovanie

4.   Pracovná večera

Utorok :

 

1.      Organizácia partnerstva projektu Československá vzájomnosť v umeleckých odboroch (CSVUO).

2.      Identifikácia projektového tímu

3.      Rozdelenie úloh

4.      Príprava prvých mobilít v roku 2018

5.      Spoločný míting účastníkov, exkurzia po meste

6.      Záver

 

                                                                                                 

 

Účasť za stranu SSUŠ Žilina :

·        Ing. Václav Dostálek r.š.

·        PaedDr. Peter Majer, z.r

·        Ing. Bc. Ondrej Malík – admin.

·        Mgr. Jana Hrabovská

·        Ing. Šimon Kľačko

 

Účasť za stranu SUPŠ Jihlava :

·        Mgr. František Číhal r.š

·        MgA. Miloslava Svobodová z.r

·        Mgr. MgA. Petr Kovář

·        Mgr. Blanka Poulová   

                                                                                                                              Výsledky 1.stretnutia

 

 

V Žiline 19.09.2017