wz

Prehľad aktivít tretieho PS C4 v Žiline.

2017 - 2019

Na tejto stránke budeme dokumentovať aktivity štvrtého projektového stretnutia  v Žiline od 01.04.2019 do 12.04.2019 .

 


https://skolaumenia.sk/aktuality.php?num=0#940
 
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.