wz

Prehľad aktivít tretieho PS C3 v Jihlave.

2017 - 2019

Na tejto stránke budeme dokumentovať aktivity tretieho projektového stretnutia v Jihlave 15.10.2018 až 26.10.2018 .

 


https://skolaumenia.sk/aktuality.php?num=0#940
 
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.