wz

Prehľad aktivít druhého PS v Žiline.

2017 - 2019

Na tejto stránke budeme dokumentovať aktivity druhého projektového stretnutia v Žiline 04.06.2018 až 15.06.2018 .

 

 
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.