wz

Prehľad aktivít prvého PS.

2017 - 2019

Na tejto stránke budeme dokumentovať aktivity prvého projektového stretnutia v Jihlave 09.04.2018 až 20.04.2018 .

 


 
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.