wz

Prehľad aktivít .

2016 - 2018

Na tejto stránke budeme dokumentovať aktivity projektu počas jeho trvania .

 Program stretnuti                1.Pracovné stretnutie

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.