wz
    

    SSUŠ Žilina

Vítajte na  stránke projektu

2017 - 2019

ČESKOSLOVENSKÁ VZÁJOMNOSŤ V UMELECKÝCH REMESLÁCH

Názov nášho projektu "Československá vzájomnosť v umeleckých remeslách" vznikol na základe spoločného rozhodnutia zúčastnených škôl spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov predovšetkým v oblasti odbornej a jazykovej prípravy v umeleckých odboroch. Do projektu budú zapojení študenti dvoch stredných umeleckých škôl, ktorí vychovávajú žiakov od 15 do 19 rokov , teda v počiatočnej fáze odbornej prípravy a súrne potrebujú zvýšiť , kultúrne povedomie, jazykové kompetencie (hlavne menej používaných jazykov EU) ale aj kompetencie v IKT. Dĺžka trvania projektu je stanovená na dva roky s cieľom navzájom si odovzdať odborné zručnosti a kompetencie v dvoch umeleckých technikách odborným pedagogickým pracovníkom a žiakom.
 

Čítaj viac ...

 

Partnérom projektu je Stredná umeleckopriemyslova škola v Jihlave-Helenín.
Stredná umelecká škola v Jihlave je vyššia stredná umelecká a priemyselná škola, ktorú založil kraj Vysočina v Českej republike.Ponúka nasledujúce študijne odbory:

 82-41-M / 01 Aplikovaná maľba (maľba a ilustrácia),
82-41-M / 07 Modelovanie a návrh odevov (návrh odevov a módnych doplnkov),
63-41-M / 01 Ekonomika a podnikanie v umení

82-41-M / 14 Scénická a kostýmova tvorba ,
82-41-M / 14 Textilná tvorba (interiérový dizajn a bytové zariadenie),
82-41-M /
Reklamná tvorba ..
Všetci študenti ukončia štúdium na úrovni GCE (ISCED 3A). Školu navštevuje 300 žiakov vo veku od 15 do 20 rokov. Štruktúra žiakov podľa pohlavia predstavuje 60% dievčat a 40% chlapcov. Učiteľský personál má 60 učiteľov. V škole je ubytovňa, to znamená, že niektorí študenti bývajú v internátoch, kde majú zabezpečené ubytovanie a stravu. Každé študijné oddelenie má svoje vlastné špecializované učebne.
Škola spolupracuje s inými školami z Českej republiky a v zahraničí, s miestnymi odborníkmi a spoločnosťami (napr. Divadlá, bytové štúdiá, reklamné agentúry atď.).

Čítaj viac ...

 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.
 

 SUPŠ Jihlava