wz

Vítajte na novovznikajúcej stránke projektu

2016 - 2018

TWO VOICES

Názov nášho projektu "Two voices" vznikol na základe spoločného rozhodnutia zúčastnených škôl spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojich študentov predovšetkým v oblasti odbornej a jazykovej prípravy v umeleckých odboroch. Do projektu budú zapojení študenti dvoch stredných umeleckých škôl, ktorí vychovávajú žiakov od 15 do 19 rokov , teda v počiatočnej fáze odbornej prípravy a súrne potrebujú zvýšiť , kultúrne povedomie, jazykové kompetencie (hlavne menej používaných jazykov EU) ale aj kompetencie v IKT. Dĺžka trvania projektu je stanovená na dva roky s cieľom navzájom si odovzdať odborné zručnosti a kompetencie v dvoch umeleckých technikách odborným pedagogickým pracovníkom a žiakom.
 

Čítaj viac ...

 

Náša posledná spolupráca

Projekt Two Voices je pokračovním predchádzajúcej spolupráce v projekte Double Voices .
V priebehu projektu sa uskutočnili štyri pracovné stretnutia učiteľov a vybraných skupín študentov. Stretnutia bo l i orientované do štyroch oblastí odborného zamerania : ateliér maľba, kresba, fotografia a tvorba výtvarného objektu. Téma spoločnej tvorby skupín študentov boli volené tak, aby zachytil i najvýraznejší rys svojho miesta konania. Jednotlivé ateliéry pracovali na tieto zadané témy : Zakopané – Architektúra dreva, Žilina – Človek a príroda. Počas práce v jednotlivých ateliéroch prebiehali tiež sprievodné akcie, ako spoločná jazyková príprava poľského a slovenského jazyka a iné kultúrne a spoločenské aktivity.

 

Čítaj viac ...

 

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.